Bookmark and Share | |
Hjem > Ut i naturen > Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalpark

ormtjern


Langsua_NP 120 LOGO.jpg
 Kart og verneforskrift finner du her 

Norges minste nasjonalpark, Ormtjernkampen nasjonalpark, er blitt større og har fått navnet Langsua nasjonalpark.

Kongen vedtok i statsråd 11.mars 2011 verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark) på totalt ca. 1000 km2 i kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron i Oppland.

Samtidig ble forskriftene for Ormtjernkampen nasjonalpark, samt Storlonen, Ormtjernsmyra og Hynna naturreservater, alle i Gausdal kommune, Oppland, opphevet. Disse verneområdene inngår nå i sin helhet i de nye verneområdene.

Verneplanen omfatter opprettelse av Langsua nasjonalpark, som er en utvidelse av eksisterende Ormtjernkampen nasjonalpark, opprettelse av landskapsvernområdene Haldorbu, Storlægeret, Dokkfaret og Espedalen, opprettelse av naturreservatene Kjølaåne, Røssjøen, Skardberga, Oppsjømyra og Hersjømyrin, samt utvidelse av eksisterende Hynna naturreservat.

Fakta:

* Langsua nasjonalpark: ca. 537,1 km2 i Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.
* Haldorbu landskapsvernområde: ca. 58,6 km2 i Øystre Slidre kommune.
* Storlægeret landskapsvernområde: ca. 23,3 km2 i Nord-Aurdal, Nordre Land og Gausdal kommuner.
* Dokkfaret landskapsvernområde: ca. 19,2 km2 i Gausdal kommune.
* Espedalen landskapsvernområde: ca. 183,4 km2 i Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.
* Kjølaåne naturreservat: ca. 19,1 km2 i Øystre Slidre kommune.
* Røssjøen naturreservat: ca. 24,1 km2 i Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner.
* Skardberga naturreservat: ca. 11,6 km2 i Nordre Land og Gausdal kommuner.
* Oppsjømyra naturreservat: ca. 14,8 km2 i Nordre Land og Gausdal kommuner.
* Hynna naturreservat (utvidet): ca. 64,3 km2 i Gausdal kommune.
* Hersjømyrin naturreservat: ca. 44,9 km2 i Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Verneområdene ligger i lavfjellsområdene mellom Gausdal og Valdres, og grenser til Jotunheimvegen i nord og Fylkesveg 204 til Lenningen og Synnfjell i sør.

 

I en nasjonalperk er du naturens gjest
* Gå hvor du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.
* Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. Rydd opp etter deg og ta med søpla hjem.
* Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15.april og 15.september. Vis hensyn når du sanker ved.
* Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke og yngletida.
* Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra et vassdrag til et annet.
* Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden fra 1.april til og med 1.oktober.
 

For mer info. om verneområder: www.miljodirektoratet.no
 

SE VIDEO FRA LANGSUA HER

LAST NED TUR APP HER  OUTTT

 

Hvor ligger dette?
I kommunene:
Gausdal, Øystre slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Sør-fron og Nord-Fron kommuner i Oppland fylke.
Opprettet: 11.3.2011
Fakta om nasjonalparken:
Langsua nasjonalpark dekker et areal på ca. 537,1 km2
Høyeste fjell er Skaget, på 1685 m.o.h.

Aktuelle lenker:
www.miljodirektoratet.no
www.norgesnasjonalparker.no
www.fylkesmannen.no/oppland
www.naturoppsyn.no

www.nordre-land.kommune.no
www.oystre-slidre.kommune.no
www.nord-aurdal.kommune.no
www.gausdal.kommune.no
www.etnedal.kommune.no
www.nord-fron.kommune.no
www.sor-fron.kommune.no