Bookmark and Share | |
Hjem > Ut i naturen > Fjellveger

Fjellveger - bomveger

Bomskilt - Gåsøya 009.jpg

Betal bom. Husk småpenger!

Sommer og høst 2007 169.jpg
Toftsetra ved Storhaugen.
Utsikt fra Ormtjønnsvegen.

fargerhøi.jpg
Skeikampen.
Utsikt fra Peer Gynt Vegen.

 Bilder Ole 165.jpg
Vestre Gausdal.
Utsikt fra Grøtåsvegen.

 Hærfjellet 001.jpg


 
De fleste fjellveger og bomveger i Gausdal er kun sommeråpne, vanligvis fra sist i mai til sist i oktober. De aller fleste stenger omkring månedsskiftet okt./nov. avhengig av når snøen legger seg. Det er godt vedlikeholdte grusveier. Deler av Vestfjellvegen (fv. 204) er også asfaltert.  

Vi anbefaler at dere kjøper et godt kart over Gausdal! Det er mange muligheter for rundturer, og også kjempefine sykkelmuligheter.

Kontakt turistinformasjonen, tlf. (+47) 975-62000 / se: www.visitgausdal.no /nyheter for info. om åpningsdatoer på veiene om våren.


- VESTFJELLVEGEN. Fylkesvei (fv. 204) går fra Vestre Gausdal (Forset), over Værskei til Lenningen, Etnedal og videre til Fagernes i Valdres. (Vinterstengt mellom Værskei og Lenningen). Det går også avstikkere til Dokka og Liomseter. Fjellområdet er kjent for sine familievennlige stier og fiskevann. Veien har mange utsiktspunkter, og er en fin dagstur med bil, gjerne i kombinasjon med Jotunheimvegen eller Valdresflya. (Ingen bom).

- LIUMSETERVEIEN. Bomvei. (SMS eller kontant betaling, eller inne i kafeen i åpningstida, kort/kontant). Veien tar av fra Vestfjellvegen (fv. 204) ved Holsbru, og går innover Dokkfaret til Liomseter Turisthytte.
Avgreininger: Grytsetervegen og Vågskardsvegen.

- DOKKFLØYVEGEN. Selvbetjent bom. Ta av Vestfjellvegen ved Kittilbu, veien går langs Dokkfløy, forbi Kulturstien på Kittilbu Utmarksmuseum og Dokkfløydemningen, gjennom Skartlia, og videre mot Lillehammer eller Dokka.

-ORMTJØNNSVEGEN. Selvbetjent bom.Bomnøkkel henger ved låset på bommen, lås deg ut og inn, og det løses billett i selvbetjeningskasse. Den betales via telefon med SMS, eller over bank innen 10 dager. Se oppslag på flere språk ved bomkassa. Veien tar av fra Vestfjellvegen fv. 204 i Oppsjølia og går forbi Ormtjønnssetra inn til Toftsetra. Poulære toppturer her er å gå fra Ormtjønnssetra og opp til Ormtjernkampen (ca. 1 time),tidl. Ormtjernkampen Nasjonalpark - som nå er en del av den nye Langsua Nasjonalpark, og fra Toftsetra til Storhaugen (ca. 1 time).

- MANSTADLIVEGEN. Selvbetjent bom. Betaling over bank innen 10 dager. Veien tar av fra Vestfjellvegen ved Holsbrua, går langs vestsiden av Dokkfløy til Dokkfløydemningen, og videre vestover til Nordrumssetra og inn på Synnfjellveien ved Synnfjellporten (nytt serveringssted) og går herfra på hovedveien videre til høyre innover fjellet til Spåtind Sporthotell og Oppsjøkrysset til Vestfjellveien, eller til venstre og sørover Torpa mot Dokka.

- BLÆSTERN - DOKKFLØY - BENTSETERVEGEN. Bomnøkkel kjøpes på Værskei kafé eller Statoil i Vestre Gausdal (Forset). Veien tar av Vestfjellvegen  fv. 204 til venstre i Kittilbulia, midt mellom Værskei og Kittilbu, og går gjennom setergrendene Bentseter, Dokkfløy og til Blæstern. Fin utsikt over Dokkfløy og innover fjellet.

- NYSETERVEGEN. Selvbetjent bom. Tar av fra Vestfjellvegen fv. 204 like etter Astridbekken Skisenter. Går forbi råket til Hærfjellet og videre inn til Nysetra ved Mjogsjøen.

 - FORSETSÆTER DYRKINGSFELT. Området har en god del elg, og "ELGSAFARI" anbefales i skumringen. Selvbetjent bom. Fyll ut bombillett og legg den i kassa, ta med egen kvittering og betal over bank innen 10 dager. Veien tar av fra Vestfjellvegen ved Forsethseter (der det står Roppa på fiskeskilt i vegen). Denne vegen går inn til dyrkingsfeltene. Avgreining til Ropptjernet.

- DJUPÅDALSVEGEN. Selvbetjent bom. Tar av fra Vestfjellvegen fv. 204 like før Kalkverket, Gausdal Kalk, i Forsethseterlia.

- REINSÅSVEGEN. Selvbetjent bom. Tar av fv. 255 ved Bratland i Bødal og går til Reinsåsen. (Ropptjernet og Hornsjøen i gangavstand fra vegen).

 

- REVSJØVEGEN. Selvbetjent bom. Tar av fv. 255 ved Brumoen i Øvre Svatsum, forbi Synstgardsseter og videre til Revsjøene.
- BØRKDALSVEGEN. Selvbetjent bom. Veien er åpen hele året. Tar av i Øvre Svatsum, går langs Håkåsetervatnet og videre til Gålåvatnet ved Gålå.
- RINNÅS - SLETTEVEGEN. Bomveg.
- ROASETERVEGEN. Bomveg.
- NORDGARDSETERVEGEN. (Baksidevegen fra Vassenden og langs Espedalsvannet til Nordgardsetra). Bomveg. Nøkkel kjøpes i Helvete kafé.
- HOLSÆTER - LONHAUGEN. Selvbetjent bom.
- GÅSØYVEGEN. Selvbetjent bom. Går fra Svatsum til Gåsøya.
- VIKNESÆTERVEGEN. Selvbetjent bom.Tar av fv. 255 like ved Helleberg Sag / Olstad Camping i Olstad.

- PEER GYNT VEGEN. Selvbetjent bom. Starter på Skeikampen, der asfalten slutter. Høyfjellets hovedvei, som går igjennom Gausdal Nordfjell fra Skeikampen til Gålå. Det er fire bommer på Peer Gynt vegen. Ved Skeikampen og Gålå er det automatbommer hvor man kan betale med kontanter og kredittkort. Ved Fefor og i Espedalen er det selvbetjening, kun kontanter.
- WAALEN - LEIKVAM SETERVEG. Bomnøkkel på Skei Appartement. Kr. 30,-. Tar av fra Peer Gynt Vegen ved kommunegrensa ved Fjellåbrua.
- TORSDALSVEGEN. Selvbetjent bom. Veien går fra Skeikampen, til høyre etter Segalstad Seter, forbi Skei Seter og golfbanen, og videre innover til Torsdalen.
- KILLIVEGEN - SJØSESTERVEGEN Selvbetjent bom. Kr. 50,-. Tar av til høyre i Skeislia ca. 2 km fra Svingvoll mot Skeikampen, og går videre til Killia, Jønnbu og Sjøsetra.
- SLÅSETERVEGEN. Ikke bom. Veien tar av midt i Skeislia og går opp til Slåsetra.
- BAKLIKJØLEN SKOGSBILVEG. Selvbetjent bom. Tar av Fv 318 i Baklia, 500m sør for Fyksen, og går over Løype og videre innover kjølen forbi Flatsteinhytta og til Oleringen rett opp for garden Fyksen. 
- AUSTLIDVEGEN / VESLESETERVEGEN. Selvbetjent bom. Tar av til venstre i sentrum på Skeikampen, går forbi Skei Caravan til Austlid Fjellstue og Veslesetra. Vei herfra videre både rundt Veslesetervatnet, over Raudsjøen, Nustadhaugen og Bjørga.
- LIESETERVEGEN. Selvbetjent bom. Går fra Lieshøgda, forbi Raudsjøen til Veslesetra, Austlid Fjellstue. Herfra Austlidvegen/Veslestervegen videre til Skeikampen.

- STEINSLETTEN - FINNTJERN. Selvbetjent bom. Går fra Steinsletten i Follebu til Finntjern og Fougnsætertjønnet.
- TYROM - SMEDPERSETER. (Follebukjølen veglag). Selvbetjent bom. Tar av fra Tyrom i Follebu, forbi Neversjøen, til Smedperseter, Øyer. Avstander: Tyrom - Neversjøen 2,9km.  Tyrom - Lasseseterkrysset 4,4km. Lasseseter - Snuplass Tempelberget 4,0km. Lasseseterkrysset - Smedpersetra 2,4km. Lasseseterkrysset - Lassesetra 0,7km. Tyrom- Avkjøring nedenfor Neversjøen 2,1km. Avkjøring nedenfor Neversjøen - Tøftomslykkja 1,6km. Avkjøring nedenfor Tøftomslykkja - Kjølavegen 2,0km. Vinterstid går det skiløyper på Follebukjølen - Bakseterkjølen.

- GRØTÅSEN. Selvbetjent bom. Tar av i Auggedalen og går innover Grøtåsen og videre til Fåberg Vestfjellsveier. Mulighet for å komme inn på Fv250 på veien ved Fløyten og Storlon (på veien mellom Vingrom og Torpa), eller på Fv310 ved Rinnvold i  Saksumsdalen.

BETALING I BOMMEN
Hvis ikke annet er nevnt så er det kontant betaling ved bommene.
En enkeltur koster fra 20 til 100 kr.
Husk småpenger! God tur!

HVOR ER DET?
For å se og søke i kart over Gausdal, trykk her og velg kart

Nyttig og mer info. om områdene i og rundt Gausdal finner du på disse internettsidene:

www.gausdal-fjellstyre.org
www.kittilbu.no
www.liomseter.no
www.peergyntvegen.no
www.skeikampen.no
www.espedalen.no
www.gausdalvestfjell.no
www.faaberg-vestfjell.no
www.lenningen.no
www.synnfjell.no
www.landevegen.no
www.gala.no
www.jotunheimvegen.no
www.valdres.no
www.lillehammer.com

2009-2010 1635.jpg

Fra Oppsjøkrysset i Gausdal Vestfjell (fv 204) tar det ca. 1 time å kjøre til Skeikampen, Espedalen, Fagernes, Dokka og Lillehammer.