Bookmark and Share | |
Hjem > Ut i naturen > Teltliv og camping

Teltliv og kos

telttur.bmp

- Ta en Gausdalsekspedisjon!
Mange nordmenn følger forskjellige TV-serier som dreier seg om det å dra på tur  i norsk natur. Kanskje det er nok å nevne navnet Lars Monsen...


 

La deg inspirere du også! Finn fram telt og turutstyr og gjør deg kjent på nye steder. Skaff deg et godt kart over området - og start planleggingen! Start i det små, og utvid heller turlengde og antall døgn etter hvert. En lang tur er nødvendigvis ikke bedre enn en kort tur. Ta med barna! En natt i telt gir en helt spesiell stemning, og barn synes som regel det er spennende å sove ute i naturen. Bilen brukes som oftest et stykke av turen, så videre til fots, men sykkel, kano og båt er også egnede framkomstmidler når man vil på telttur. De aller fineste teltplassene ved vann er som regel enklest å finne fra vannveien. Vær oppmerksom på at været kan skifte fort, så velg teltsted utfra vær og vind. Viktig å vite før en slår leir for natten, i tillegg til fjellvettreglene: Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og bruke utmarka - med visse begrensninger. Blant annet heter det i friluftsloven at rasting eller telting ikke må skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogfornyelsesfelt. Det er heller ikke lov å telte nær andres hus eller hytter uten tillateslse, og telting er ikke tillatt mer enn 2 døgn om gangen uten tillatelse fra grunneier. På fjellet eller i områder fjernt fra bebyggelse, trenger man ikke slik tilllatelse med mindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.

Her kan du lese om campingmuligheter for campingvogner og bobiler i fjellet.

Friluftslivets lov og rett fra a til å, les mer om allemannsretten her!