Bookmark and Share | |
Hjem > Opplevelser > Kittilbu Utmarksmuseum

Kittilbu Utmarksmuseum

Kittilbu utmarksmuseum

Randsfjordmuseene AS
avd. Kittilbu Utmarksmuseum
2653 Vestre Gausdal
Postadresse: Villaveien 45, 2870 Dokka
Telefon: +47 61 22 38 00 / + 47 47 97 00 82
E-post: kittilbu.utmarksmuseum@randsfjordmuseet.no
Hjemmeside: www.randsfjordmuseet.no
Facebook: Kittilbu Utmarksmuseum

KITTILBU UTMARKSMUSEUM ligger i Kittilbu setergrend, Gausdal Vestfjell.

MUSEUM, KULTURSTI, STEINALDERDAGER, JERNBLESTRING, TJÆREBRENNING, AKTIVITETER, UTSTILLINGER, SETERUKE, SETERLUNSJ PÅ VOLDEN SETER, MUSEUMSKAFÉ m.m.


Kittilbu Utmarksmuseum formidler historien om bruken av utmarka fra steinalder, jernalder, middelalder og fram til dagens bruk. Det ble i forbindelse med vannkraftutbygging på 1980 tallet gjort arkeologiske utgravinger som viser at det har vært stor aktivitet på Kittilbu også før vår tid . Store fangstsystemer for fangst av elg ligger godt synlig i kulturstien, og slagghauger sier oss noe om at jernutvinning av myrmalm i perioder var betydelig. Produksjonen var særlig stor fram mot 600-tallet og på 1200-tallet. En jernutvinningsplass fra middelalder er rekonstruert i kulturstien og det arrangeres temadager/uker på jernutvinning.

Museet ligger i vakker natur i Gausdal Vestfjell, like ved Ormtjernkampen  i Langsua Nasjonalpark, og internasjonalt verdifulle våtmarksområder med viktige hekkeplasser for fugl er blant noe av det du finner ikke langt fra museet.
Vi arrangerer ukentlige tematurer i kultursti og omkringliggende fjellområder, der vi søker å formidle natur- og kulturhistorie i tillegg til å gi besøkende fine og lærerike opplevelser i en mangfoldig natur.


Vi har et spennende aktivitetsprogram i sommer hvor du bl.a. kan bli med på jernblestring og guidet tur i Langsua Nasjonalpark. Se programmet på vår hjemmeside for nærmere info. om tematurer, steinalderdager, seterlunsj etc.

I vår lille museumskafè kan du nyte en kopp økologisk kaffe/ te og hjemmelagd biteti, du kan handle lokale suvenir, finne informasjon om nasjonalparken og andre severdigheter i området, handle fiskekort eller leie en hytte. Omvisning , aktivitet og servering for grupper på bestilling.


VELKOMMEN!

Hvor ligger dette?
Museet ligger i setergrenda Kittilbu langs Fv 204 mellom Vestre Gausdal og Valdres, 12 km fra Fv 255 Bjørnsonvegen avkjøring v. Forset, omgitt av spennende våtmarksområder.
Sesongprogram og åpningstider: 
Trykk her

Se program fra NRK om arkeologiske utgravinger ved Dokkfløy før det ble demt opp 1989. Trykk her!